Wednesday, 12 April 2017

BORANG PENDAFTARAN


KLIKS DI SINI untuk download
BORANG PENDAFTARAN PASUKAN SUPER 2017

PERMAINAN / SUKAN :  BOLA SEPAK
MRSM / ZON                 :  ………………………………………………………………….
KATEGORI                    :  U15  /  U18
JANTINA                       :  LELAKI


BIL
NAMA  PEGAWAI
NO. K/P
MRSM
1.2.
BIL
NAMA PESERTA
NO.KP
MRSM
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Mengesahkan bahawa segala maklumat di atas yang dinyatakan di dalam borang adalah benar.


----------------------------------------------                                       ----------------------------------------------
             Pengurus Pasukan                                                                          Ketua Zon
NAMA:                                                                                     NAMA:
NO. K/P:                                                                                  NO K/P:
JAWATAN:                                                                               JAWATAN:
TARIKH:                                                                                  TARIKH:


BORANG PENDAFTARAN PASUKAN SUPER 2017

PERMAINAN / SUKAN :  BOLA JARING
MRSM / ZON                 :  ………………………………………………………………….
KATEGORI                    :  U15  /  U18
JANTINA                       :  PEREMPUAN


BIL
NAMA  PEGAWAI
NO. K/P
MRSM
1.2.
BIL
NAMA PESERTA
NO.KP
MRSM
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Mengesahkan bahawa segala maklumat di atas yang dinyatakan di dalam borang adalah benar.


----------------------------------------------                                       ----------------------------------------------
              Pengurus Pasukan                                                                         Ketua Zon
NAMA:                                                                                     NAMA:
NO. K/P:                                                                                  NO K/P:
JAWATAN:                                                                               JAWATAN:
TARIKH:                                                                                  TARIKH:


BORANG PENDAFTARAN PASUKAN SUPER 2017

PERMAINAN / SUKAN :  BOLA TAMPAR
MRSM / ZON                 :  ………………………………………………………………….
KATEGORI                    :  U15  /  U18
JANTINA                       :  LELAKI  /  PEREMPUAN


BIL
NAMA  PEGAWAI
NO. K/P
MRSM
1.2.
BIL
NAMA PESERTA
NO. K/P
MRSM
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Mengesahkan bahawa segala maklumat di atas yang dinyatakan di dalam borang adalah benar.


----------------------------------------------                                       ----------------------------------------------
              Pengurus Pasukan                                                                         Ketua Zon
NAMA:                                                                                     NAMA:
NO. K/P:                                                                                  NO K/P:
JAWATAN:                                                                               JAWATAN:
TARIKH:                                                                                  TARIKH:


BORANG PENDAFTARAN PASUKAN SUPER 2017

PERMAINAN / SUKAN :  SEPAK TAKRAW
MRSM / ZON                 :  ………………………………………………………………….
KATEGORI                    :  U15  /  U18
JANTINA                       :  LELAKI


BIL
NAMA  PEGAWAI
NO. K/P
MRSM
1.2.
BIL
NAMA PESERTA
NO. K/P
MRSM
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Mengesahkan bahawa segala maklumat di atas yang dinyatakan di dalam borang adalah benar.


----------------------------------------------                                       ----------------------------------------------
              Pengurus Pasukan                                                                         Ketua Zon
NAMA:                                                                                     NAMA:
NO. K/P:                                                                                  NO K/P:
JAWATAN:                                                                               JAWATAN:
TARIKH:                                                                                  TARIKH:


BORANG PENDAFTARAN PASUKAN SUPER 2017

PERMAINAN / SUKAN :  PING PONG
MRSM / ZON                 :  ………………………………………………………………….
KATEGORI                    :  U15  /  U18 (SINGLE / DOUBLE)
JANTINA                       :  LELAKI  /  PEREMPUAN


BIL
NAMA  PEGAWAI
NO. K/P
MRSM
1.2.
BIL
NAMA PESERTA
NO. K/P
MRSM
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Mengesahkan bahawa segala maklumat di atas yang dinyatakan di dalam borang adalah benar.


----------------------------------------------                                       ----------------------------------------------
              Pengurus Pasukan                                                                         Ketua Zon
NAMA:                                                                                     NAMA:
NO. K/P:                                                                                  NO K/P:
JAWATAN:                                                                               JAWATAN:
TARIKH:                                                                                  TARIKH:


BORANG PENDAFTARAN PASUKAN SUPER 2017

PERMAINAN / SUKAN :  TENIS
MRSM / ZON                 :  ………………………………………………………………….
KATEGORI                    :  U15  /  U18 (SINGLE / DOUBLE)
JANTINA                       :  LELAKI  /  PEREMPUAN


BIL
NAMA  PEGAWAI
NO. K/P
MRSM
1.2.
BIL
NAMA PESERTA
NO. K/P
MRSM
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Mengesahkan bahawa segala maklumat di atas yang dinyatakan di dalam borang adalah benar.


----------------------------------------------                                       ----------------------------------------------
              Pengurus Pasukan                                                                         Ketua Zon
NAMA:                                                                                     NAMA:
NO. K/P:                                                                                  NO K/P:
JAWATAN:                                                                               JAWATAN:
TARIKH:                                                                                  TARIKH:


BORANG PENDAFTARAN PASUKAN SUPER 2017

PERMAINAN / SUKAN :  BADMINTON
MRSM / ZON                 :  ………………………………………………………………….
KATEGORI                    :  U15  /  U18 (SINGLE / DOUBLE)
JANTINA                       :  LELAKI  /  PEREMPUAN


BIL
NAMA  PEGAWAI
NO. K/P
MRSM
1.2.
BIL
NAMA PESERTA
NO. K/P
MRSM
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Mengesahkan bahawa segala maklumat di atas yang dinyatakan di dalam borang adalah benar.


----------------------------------------------                                       ----------------------------------------------
              Pengurus Pasukan                                                                         Ketua Zon
NAMA:                                                                                     NAMA:
NO. K/P:                                                                                  NO K/P:
JAWATAN:                                                                               JAWATAN:
TARIKH:                                                                                  TARIKH:

No comments:

Post a Comment